ODLEHČOVACÍ SLUŽBA

je poskytována terénní formou v sociálním prostředí uživatele služby a to na dvě a více hodin, k zajištění dostatečného odpočinku pečující osoby.

Naši pracovníci terénní odlehčovací služby  dochází do domácího prostředí klienta, kde podporují jejich samostatnost v každodenní péči o sebe sama. Služba umožňuje klientům setrvat co nejdéle v jejich domácím prostředí. Rodinným příslušníkům poskytneme čas na zasloužilý odpočinek a vyřízení soukromých záležitostí.

Službu poskytujeme ve všední dny od 08:00 hod. do 16:00 hod. – můžete nás zastihnou na telefonech viz. kontakty

V jinou dobu, víkendy a svátky, dle domluvy.

,,Všem lidem prospívá dopřát si čas od času duši uvolnění. Odpočinek obnovuje totiž životní sílu a veselá nálada rozežene každý smutek”

Seneca.

Našim klientům nabízíme během služby

▪ pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
▪ pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
▪ poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
▪ zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
▪ sociálně terapeutické činnosti,
▪ pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
▪ výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Cílová skupina: osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, zdravotního postižení, děti a osoby s poruchou autistického spektra (PAS) od 3 let do neomezeného věku.

Kritéria služeb:

Terénní odlehčovací službu nabízíme klientům dle domluvy a individuální potřeby ve všední dny od 8:00 hod do 16:00 hod, po domluvě i víkendy a svátky.
▪ Úhrada za odlehčovací služby je uvedena v sazebníku.
▪ S podrobnými podmínkami je zájemce seznámen před podpisem smlouvy
o poskytování péče.
▪ Četnost a délka návštěv se řídí potřebami klienta a aktuální kapacitou služby.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je logo_head.png.

“Pečujete-li o své blízké, neváhejte nás kontaktovat, vše Vám vysvětlíme”

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

<p style="text-align: center;"><em style="font-family: Lora, serif; font-size: 18px;"><span style="font-weight: bold;">Centrum denních služeb Čtyřlístek, z.ú.</span></em><br style="font-family: Lora, serif; font-size: 18px;" /><span style="font-family: Lora, serif; font-size: 18px;">Sokolovská 410, </span><span style="font-family: Lora, serif; font-size: 18px;">35137 Luby</span></p>

    X
    kontaktní formulář