O NÁS

Dovolte, abychom Vám představili naši organizaci Centrum denních služeb Čtyřlístek, z.ú. .

Centrum poskytuje sociální službu – odlehčovací dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách se zaměřením na cílovou skupinu dětí  a osob s poruchou autistického spektra (PAS), osoby se zdravotním a chronickým postižením  od 3 let do neomezeného věku a to terénní formou.

Odlehčovací služby – jejich cílem jsou ambulantní, terénní nebo pobytové služby poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí; cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.

Proč to děláme …

Máme zkušenosti s péčí o své blízké. Víme, jak je tato péče náročná a ovlivňující chod celé rodiny.

Fyzický a hlavně psychický odpočinek je velice důležitý  pro nabrání nových sil a energie, kterou pečující vkládají do péče o své blízké.

Historie …

2020 – založení Centra denních služeb Čtyřlístek manželi Lucií a Jakubem Bartakovicsovými z Lubů u Chebu.

2020 – příprava na rekonstrukci a zadání zpracování projektové dokumentace

2021 – dokončení projektové dokumentace, získání stavebního povolení, registrace sociální služby dle zákona 108/2006 Sb., – Terénní odlehčovací služba, zřízení kanceláře na adrese: Revoluční 465, 351 37 Luby

2022 – zahájení činnosti poskytování terénní odlehčovací služby

2023 – se rozešly cesty manželů Bartakovicsových, ředitelka centra byla na návrh zakladatele byla odvolána a jmenována ředitelka nová.

Ve vizi manželů Bartakovicsových bude nové vedení pokračovat a bude se snažit naplnit jejich cíle a sny.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

<p style="text-align: center;"><em style="font-family: Lora, serif; font-size: 18px;"><span style="font-weight: bold;">Centrum denních služeb Čtyřlístek, z.ú.</span></em><br style="font-family: Lora, serif; font-size: 18px;" /><span style="font-family: Lora, serif; font-size: 18px;">Sokolovská 410, </span><span style="font-family: Lora, serif; font-size: 18px;">35137 Luby</span></p>

    X
    kontaktní formulář