REGIONÁLNÍ KARTA

regionální karta – online prezentace

regionální karta – soubor ke stažení (*.pdf)

…..

sazebník platný od 01/2023 – online prezentace

sazebník – soubor ke stažení (*.pdf)

…..

Obsah sazebníku :

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Sociálně terapeutické činnosti
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Centrum denních služeb Čtyřlístek, z.ú.
Sokolovská 410, 35137 Luby

  X
  kontaktní formulář